Priser och villkor - Lunch Nu

Restauranglänkar i ditt område är inaktiva.  Länkar aktiveras när vi påbörjat marknadsföring av portalen. Restauranger, utan problem, kan använda visning av lunchmeny på storskärm
Till innehåll
Hej bäste restaurangchef. Här är beskriver av våra priser och villkor.

Vi skriver inga avtal. Ni använder tjänsten så länge är positivt för Er restaurang. Ni meddelar oss via E-mejl om Ni vill ändra/avsluta tjänsten. Vi kopplar bort tjänsten. Det hela processen.

Ingen uppsägningstid, Inga dolda villkor eller dolda kostnader.

Tjänsten är 100% gratis att använda

Hantering av restauranguppgifter och restaurangmenyn


Startsida, söksidan (Ej aktivt)
Din restaurang blir sökbar med uppgifter som namn, adress, telefonnummer, typ av mat
Har din restaurang egen logotyp, kommer att synas.

Önskar du logotypen länkas till restaurangen egen hemsida kommer vi att vara en betalt tjänst.

-länka restauranglogo till önskad webbsida
(50 kr/ månad)


På snabbmenysida, visning i mobiltelefon (Ej aktivt)
Snabbmenyn ger besökare uppfattning om din restaurangs lunchmeny
(priser, typ a v mat, erbjudande)

från snabbmenyn besökaren kan länkas till fullständig meny


Fullständig lunchmeny (aktivt)

Lunchmenyn visas på storskärm och mobilformat
(800 kr startavgift, 150 kr/månad)

(Ej aktivt) ?
Vi kommer att marknadsföra vår portal för företag och privata personer.  När vi nått målet kommer länkas att aktiveras.
Restauranguppgifter och lunchmeny visning
Steg 1 / 3 (Gratis)
Restaurangbasuppgifter finns i vår databasregsiter

Vi hämtar uppgifterna från internet (offentliga uppgifter)

Hittar du felaktigheter som skall uppdateras, skicka en email till info@lunchnu.se

Besökare kan hitta din restauranguppgifter som telefonnummer, adress
Steg 2 / 3 (Gratis)
En snabbinformation om lunchmeny.

besökare får se uppgifter om
-hitta restaurang på karta.
-restaurangens matinrikningar(kök)
-snabb prisinformation (prisintervall)
-lunchmenyns innehåll
Steg 3 / 3 (Gratis att använda / startavgift tillkommer)
Visa fullständigtmeny på storskärm

- anpassad för stående- och liggande skärmar
- anpassad för mobilformat.
-QR-kod på storskärm länkad till menyn

Tjänsten är gratis att använda
(inga månadskostnader, endast startuppavgift på 800kr
Lägga in veckans meny (steg 3)
Restaurangchef lägger in veckans meny. Uppdateras i realtid.

Skrivbara fält blir aktivt när man är inloggad
Vi lägger in veckans meny (steg 3)
Vi kan lägga in veckans meny. För närvarande tar vi 50kr/tillfälle.

Avgiften måste förskottbetalas för
3 månader 600 kr
6 månader 1200 kr
12 månder 2400 kr

Återbetalas EJ
Tack för att du gick igenom
om det finns oklarheter, kontakta oss per email

info@lunchnu.se

Anslut din restaurang
Om du är intresserad att använda vår tjänst kan du ansluta din restaurang genom länken som visas på denne sida
Tillbaka till innehåll